Make your own free website on Tripod.com

Nederlando Niederlande Netherlands
Eŭropo Europa Europe
Index

Drenthe: Borger-Odoorn (1)

La komunumo Borger-Odoorn troviĝas inter Aa-en-Hunze kaj Emmen. Ĝi konsistas de 25 vilaĝoj kun ĉirkaŭ 26000 loĝantoj sur 278 km2. Entute en tiu ĉi komunumo troviĝas 18 megalitaj tomboj en sep diversaj vilaĝoj. Borger (1), Bronneger (5), Buinen (2), Drouwen (3), Exloo (2), Odoorn (1), Valthe (4). De tiuj la tri tomboj de Drouwen estas tre vidindaj pro sia pleneco. En Borger troviĝas la plej granda ŝtontombo de Nederlando kiu estas plej giganta (kaj tamen ne la plej granda tombo de Eŭropo). Tie rekompencas ankaw vizito de la tiea Nacia Megalita Informejo.

Drouwen

Drouwen-W: D19, D20

Tio estas bele konservita ĝemela tombo (ambaŭ koridorecaj tomboj) ĉe la ĉefa strato inter Borger kaj Gasselte, ĉe la okcidenta vilaĝlimo.

D19 havas sep de ok kapŝtonoj, du de la ceteraj kuŝas rompite en la ĉambreto. La kvar portalŝtonoj estas prezentaj kiel ankaw ambaŭ finŝtonoj kaj ĉiuj 16 flankŝtonoj. La ringŝtonoj domaĝe estas malaperintaj. La eniro montras al 220°, la ĉambreto estas orientita al 63°30'. Ĝi longas 15,5 m kaj larĝas 3,5 m.

D19 estis menciita unuafoje en 1711 sed nur 1912 ekzaminita de la arkeologisto Holwerda. Tiam oni trovis pli ol 400 Keramikaĵoj funelpokalaj kaj ses kupraj dratoj kiuj nun estas konataj kiel la plej antikvaj metalaĵoj de Nederlando. De 1961 ĝis 1962 ĝin esploris S-ro Van Giffen, sed tiam li nenion trovis, ankaŭ la mankantaj ringŝtonoj daŭre restis malaperintaj.

D20 longas 11,3 m kaj larĝas 3,4 m. Ĝi konsistas de 12 flankŝtonoj kaj kvar de sep kapŝtonoj. Ambaŭ finŝtonoj ĉeestas, ankaŭ du paroj de la pordaj flankŝtonoj kaj la norda porda kapŝtono. La ringo konsistas de 21 ŝtonoj kaj tiel preskaŭ estas kompleta. La eniro montras al 187°, la ĉambro estas orentita al 84°30'.

D20 estis ekzaminata kiel D19, sed la trovoj tute ne estis tiom riĉaj kiel en la alia tombo. Oni nur trovis tri keramikaĵojn. Dum la esploroj de S-ro Van Giffen oni cetere nur trovis tri ringŝtonojn.

Ni atingas la tombojn de Borger per la aŭtostrato N34 norden. Ĉe la unua eliro al Drouwen ni iru dekstren, la tomboj troviĝas ĉe parkejo ĵus apud la angulo.

Schön erhaltenes Zwillingsgrab (beides Ganggräber) an der Hauptstraße zwischen Borger und Gasselte, am westlichen Ortsrand. D19 hat sieben von acht Decksteine, zwei der restlichen liegen als Bruchstücke in der Grabkammer. Die vier Portaltragsteine sind alle vorhanden, ebenso die beiden Schlußsteine und alle achtzehn Tragsteine. Die Kranzsteine sind leider verschwunden. Der Eingang weist nach 220°, die Kammer ist nach 63°30′ ausgerichtet. Sie ist 15,5 m lang und 3,5 m breit.

D19 wurde 1711 ersmals erwähnt, doch erst 1912 von dem Archäologen Holwerda untersucht. Dabei wurden unter anderem über 400 Trichterbecher-Keramiken gefunden und sechs Kupferdrähte, die damit als das älteste Metall der Niederlande gelten. 1961-1962 wurde es von Van Giffen erforscht. Bei den Grabungen wurde diesmal nichts gefunden, ebenso blieben die Kranzsteine verschwunden.

D20 ist 11,3 m lang und 3,4 m breit. Es besteht aus zwölf Tragsteinen und vier von sieben Decksteinen. Beide Schlußsteine sind noch vorhanden, ebenso zwei Paare der Portaltragsteine und der nördliche Portaldeckstein. Der Kranz besteht aus 21 Steinen und ist noch fast vollständig. Der Eingang zeigt nach 187° und die Kammer ist nach 84°30′ ausgerichtet.

D20 wurde wie auch D19 erforscht, doch die Funde waren dabei längst nicht so reichhaltig. Man fand lediglich drei Trichterbecherkeramiken. Während der Untersuchung von Van Giffen wurden ebenso lediglich ein paar Kranzsteine gefunden. Man erreicht die Gräber von Borger über die Schnellstraße N34 in Richtung Norden. An der ersten Abzweigung nach Drouwen muß man rechts abbiegen, die Gräber liegen neben einem Parkplatz direkt nach der Abzweigung. (weiter)

Currently under construction.
Thanks for your understanding.

Drouwenerveld: D26*

Tiu koridora tombo kuŝas bone kaŝita ĉe la arbara bordo okcidente de Drouwen kaj nur estas atingebla bicikle aŭ piede. Sed rekompenciĝas la peno ĉiukaze. Ĝi havas kvin de ses kapŝtonoj kaj 12 flankŝtonoj. Krome ĉeestas ambaŭ finŝtonoj kaj kvar portalaj flankŝtonoj, do preskaŭ kompletas. 12 de 26 ringŝtonoj ĉeestas. La tombo longas 12 metrojn kaj larĝas 3,8 m kaj estas orientita al 114°. La eniro montras suden.

Veninte de Drouwen unue krucu la aŭtostraton N34. Tiam vi atingas strateton "Steenhoopweg". Ĉe la aŭtoparkejo venas dekstren la vojo "Veldweg". Laŭiru ĝin ĝisfine, tiam turnu deksteren. Ĉe la arbarbordo novafoje turnu deksteren, ĝis ke la vojo kurvumas maldekstren. Tie, kaŝite malantaŭ arbustoj kaj arboj kuŝas la tombo. Bonan sukceson, mi preskaŭ senesperiĝis.

Dieses Ganggrab liegt gut versteckt am Waldrand westlich von Drouwen und ist nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen. Aber die Mühe der Suche lohnt sich in jedem Fall.

Es ist mit seinen fünf von sechs Decksteinen und zwölf Tragsteinen, seinen beiden Schlußsteinen und allen vier Portaltragsteinen fast komplett vorhanden. Zwölf von 26 Kranzsteinen sind ebenso vorhanden. Das Grab ist 12 m lang und 3,8 m breit und nach 114° ausgerichtet. Der Eingang zeigt nach Süden.

Wenn man von Drouwen kommt, muß man zunächst die Schnellstraße N34 überqueren und man kommt auf den Steenhopenweg. Am Parkplatz geht der Veldweg rechts ab. Den geht man entlang bis zum Ende, dann rechts abbiegen. Am Waldrand biegt man nochmals rechts ab, bis der Weg einen Knick nach links macht. Dort, hinter Gebüsch und Bäumen versteckt liegt das Grab. Viel Erfolg, ich war bei der Suche fast verzweifelt. :-)

Currently under construction.
Thanks for your understanding.

Bronneger

Ni trovas en la ĉirkaŭo de Bronneger sur sufiĉe malgranda regiono kvin megalitajn tombojn, kiuj tamen situas en malsimila stato. Ili ankaŭ estas nomataj "Kvin grandegulaj litoj sur radio". D21 kaj D25 estas en plej bona stato el ili. La esploroj en D21 estis plej fruktodonaj.

Ni atingas la tombojn el Drouwen laŭ la vojo Molenweg kaj Kerkweg: Eliru la vilaĝon laŭ Kerkweg kaj enturnu la duan vojon maldekstren. La tombojn distribuiĝas laŭ tiu vojo. Venante el Molenweg laŭiru tiun vojon ĝis vi atingas branĉiĝon de kvin vojoj kaj stratoj. Prenu la vojon kiu iras plej dekstren kaj vi baldaŭ trovos ĉiujn kvin tombojn laŭvoje.

El Borger prenu Molenplaatsweg norden kaj post kelkaj cent metrojn prenu la duan vojon dekstren kaj vi trovos la tombojn laŭvoje.

In der Umgebung von Bronneger befinden sich auf einem recht kleinen Gebiet fünf Megalithgräber, die allerdings unterschiedlich erhalten sind. So werden sie denn auch "Fijf hunebedden in een straal" (Fünf Hünengräber auf einem Strahl) genannt. D21 und D25 sind am besten erhalten. Bei D21 waren auch die Untersuchungen am erfolgreichsten.

Man erreicht die Gräber von Drouwen über den Molenweg und den Kerkweg: Über den Kerkweg das Dorf verlassen und den zweiten Weg links einbiegen. An diesem Weg sind sie verteilt. Wenn man vom Molenweg kommt, muß man ihn entlang fahren, bis man eine Verzweigung von fünf Wegen und Straßen kommt. Wir nehmen den Weg, der am schärfsten rechts abgeht und finden bald alle fünf Gräber am Weg verteilt. Von Borger aus fahren wir über den Molenplaatsweg nach Norden und nehmen nach einigen hundert Metern den zweiten Weg nach rechts und finden die Gräber am Weg entlang verteilt. (weiter)

Currently under construction.
Thanks for your understanding.

Bronneger, Zuid-es: D21*, D22

D21 longas 7,7 m kaj larĝas 2,9 m. Ĝi konsistas el tri egaj kapŝtonoj sur ok flankŝtonoj kiuj ankoraŭ ĉeestas ĉiuj. Ankŭ videblas ambaŭ finŝtonoj, sed de la pordaj flankŝtonoj nur restas unu. La tombo estas vidinda ĉar la okcidentan kapŝtonon levas ega, maljuna fago kiu elvokas vere impresan vidon.

La tombo estis menciita unuafoje en la jaro 1711, sed nur en 1912 ĝin esploris la arkeologisto Holwerda. Dum novaj esploroj en 1918 la esploristoj trovis en diversaj fostavoloj la romperojn de entute 600 keramikaĵoj.

Kelkaj metroj okcidente de D21 situas D22 kiu kun longeco de 4,5 m nur kaj 3 m larĝeco ĝi estas opiniata la plej malgranda megalita tombo de Nederlando. Ĝi konsistas de du kapŝtonoj. Eble la flankŝtonoj estas subsable, ĉiukaze ili ne estas videblaj, same kiel la du finŝtonoj. La kapŝtonoj estas orientataj al 113°30'. Eniro ne estas videbla, tiel ke ne estas certe pri kia tombo temas.

D21 ist 7,7 m lang und 2,9 m breit. Es besteht aus drei mächtigen Decksteinen auf acht Tragsteinen, die alle vorhanden sind. Beiede Schlußsteine sind noch zu sehen, von den Portaltragsteinen ist nur einer übrig. Es ist auch deshalb sehenswert, weil der westliche Deckstein von einer mächtigen Buche angehoben wird, was ein recht eindrucksvolles Bild hinterläßt.

Das Grab wurde 1711 ersmals erwähnt, doch erst 1912 erstmals von dem Archäologen Holwerda untersucht. Bei erneuten Untersuchungen von Van Giffen im Jahre 1918 wurden in verschiedenen Grabungsschichten neben unbeschädigten Töpfen, die Scherben von insgesamt 600 Trichterbecher-Töpfe gefunden.

D22 liegt ein paar Meter östlich davon und gilt mit 4,5 m Länge und 3 m Breite als das kleinste Megalithgrab der Niederlande und ist recht unspektakulär anzusehen. Es besteht aus zwei Decksteinen Von fünf Trag- und zwei Schlußsteinen ist nichts zu sehen, möglicherweise liegen sie im Sand verborgen. Die Decksteine sind nach 113°30′ ausgerichtet. Von einem Eingang ist ebenfalls nichts zu sehen, daher ist noch unklar zu welchem Megalithentyp es genau gehört. (weiter)

Extho

Bronneger Noord: D23, D24, D25

Ambaŭ D23 kaj D24 estas forte rompitaj. Ili iam konsistis el ok flankŝtonoj kaj kvar kapŝtonoj kiel po unu paro finŝtonoj.

D23 hodiaŭ havas du kapŝtonojn kaj la ceteraj ŝtonoj kuŝas ĉirkaŭe senorde. Ĝi longas 6 m kaj larĝas ĉirkaŭ 2,7, sed pro la severaj damaĝoj tio ne estas tro certe. La ĉambro estas orientata al 103°30'.

Simile statas D24. Tiu tombo longas 6,7 m kaj larĝas 2,4. Rimarkebla estas paro de pordaj flankŝtonoj kaj du kapŝtonoj, kaj sep de ok flankŝtonoj, kiel ankaŭ ambaŭ finŝtonoj. La ĉambro estas orientata la 112°30'.

En pli bona stato troviĝas D25. Kvar kapŝtonoj kuŝas sur ok flankŝtonoj kaj du finŝtonoj. Eniro estas nekonata, tiel ke eble temas pri galeria tombo. La tombo longas 7,5 m kaj larĝas 3,6 m kaj estas orientata al 89°.

D23 und D24 sind beide sehr stark beschädigt, Beide bestanden einst aus acht Tragsteinen und vier Decksteinen, sowie je einem Paar Schlußsteinen.

D23 hat noch zwei Decksteine und die acht Tragsteine, sowie beide Schlußsteine, doch diese liegen alle ungeordnet umher. Es ist 6 m lang und etwa 2,7 m breit, was wegen der starken Beschädigungen nicht gut zu erkennen ist. Die Kammer ist nach 103°30′ ausgerichtet.

Ähnlich verhält es sich mit D24. Es ist 6,7 m lang und 2,4 m breit, man kann noch ein Paar Portaltragsteine erkennen, ebenso zwei Decksteine und sieben von acht Tragsteinen, sowie die beiden Schlußsteine. Die Kammer ist nach 112°30′ ausgerichtet. D25 ist besser erhalten. Vier Decksteine ruhen auf acht Tragsteinen und zwei Schlußsteinen; von einem Eingang ist nichts bekannt. Das Grab ist 7,5 m lang und 3,6 m breit und nach 89° ausgerichtet.

English

Borger-Odoorn (2)